Pozor na elektřinu!

Posted under Společnosti On By

V každém bytě máme pár věcí, které mohou být životu nebezpečné. Tou hlavní, kterou najdete v každém domě, bytě, paneláku, ale i v garáži, skladech či halách, je elektřina. Elektrická energie je náš velký pomocník, ale zároveň bychom ke všem elektrickým rozvodům, ke všem elektrickým spotřebičům s respektem. Bez elektřiny neumíme žít, ale není nebezpečnější věc než špatně provedené elektrické rozvody, než rozbitý elektrospotřebič, než rozbitá elektrická zásuvka.

elektrikář

Pokud žijete v bytovém domě, jste členem Společenství bytových jednotek a máte schválené stanovy. V těch je jasně dané, co vše v domě je společným vlastnictvím a je za ně v podstatě odpovědný výbor, a co je ve vašem výlučném vlastnictví a musíte se o to starat sami. Pravděpodobně je to tak, že rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem jsou ve společném vlastnictví, ale rozvody po bytě už jsou ve vlastnictví majitele bytu. To znamená, že pokud dojde k problémům v elektřinou za bytovým jističem, ve vašem bytě, jste absolutně zodpovědní za tuto situaci vy.

žárovka

Co tím chceme říct?

Váš dům bude mít jistě provedené pravidelné elektro revize. Je na výboru Společenství, aby sledovalo potřebné lhůty a zajistilo revizního technika. Ale co se týká vašeho bytu, nikdo vás nebude kontrolovat, jestli jste někdy nechali udělat revize elektro, ale pokud vznikne např. ve vašem bytě požár od špatné zásuvky, od špatných rozvodů, od špatně provedeného uzemnění, je pravděpodobné, že po vás budou chtít případné finanční odškodnění majitelé zasažených bytů a nepomůže vám ani pojišťovna. Využívejme elektrickou energii ke komfortu našeho bydlení, ke světlu, k vaření a jako pomocníka s domácími pracemi, ale mějme na paměti, že elektřina je nebezpečná a je potřeba mít vše okolo ní v naprostém pořádku. Aby to tak bylo, nechejte si čas od času udělat elektro revize.