Specialisté na medicínské a farmaceutické právo

Advokátní kancelář GRUBNER LEGAL poskytuje v právní poradenství v oblasti zdravotnického a farmaceutického práva. Na rozdíl od různých patentů na výrobu a distribuci léčiv, které do této oblasti také zapadají, se práva pacientů týkají každého z nás.

Pacient má právo na ohleduplnou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. Dále by měl znát jméno osob, které se na jeho léčbě podílejí. Mezi práva pacientů spadá také přístup ke zdravotnické dokumentaci a žaloby na ochranu osobnosti.

Kancelář Grubner Legal poskytuje také následující služby z oblasti farmaceutického práva:

  • zastupování vaší společnosti v jednáních se státními úřady

  • poradenství v oblasti odpadového hospodářství ve farmacii

  • právní poradenství v oblasti ochrany marketingu, distribučních smluv, reklamy a etických kodexů.

  • Mezi další důležité věci,které spadají do farmaceutického práva patří registrace a deregistrace léčiv, výroba a prodej léčiv, dovoz léčiv, licenční otázky a povolení pro výrobu a distribuci léčiv.

    Medicínské právo, kterým se zabývá naše advokátní kancelář, je dynamicky se rozvíjející oblastí práva, spojující v sobě aspekty práva a medicíny. Máme bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti práva ve zdravotnictví, se zaměřením na veřejné zakázky na nákup léčiv a zdravotnických prostředků, poradenství a příprav smluv se zdravotními pojišťovnami, přípravu smluv a distribuci léčiv, sponzorské a darovací smlouvy, smlouvy s lékaři a ochrana lékařů.

    Pro více informací navštivte internetové stránky www.zdravotnictvi-a-farmacie.cz nebo přímo stránky advokátní kanceláře Grubner Legal www.grubnerlegal.cz.

    Leave a Reply