obrábění CNC

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízené obráběcí zařízení, které je plně programovatelné.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako hodně spolehlivý nástroj k výrobě. Technologie jako celek šla velmi kupředu , a to bok po boku s rozvojem automatizace, počítačové a mikroprocesorové techniky. Ze startu se jednalo jen o mechanické systémy, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Složení

CNC stroje jsou složeny ze dvou hlavních součástí, ze soustrojí a systému řízenípro vykonávání obrábění CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, nejčastěji kompresor se vzduchovým rezervoárem.

Řízení CNC

Kterákoli jednotka je schopna spolupracovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde se navrhují projekty pro obrábění a lze jasně nastavit parametry hotového produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné se vyrábí určitá součást a na další se opracovává dalším způsobem buď ta samá, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotku můžeme svévolně upravit, z pohledu technických možností či vybavení, lze používat třeba unikátní systémy jako např. pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které průmyslový trh nabízí s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Možnosti materiálů

Nječastěji je využití oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (aluminia či mosazi), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které lze pro výrobu obstarat, ale největší zájem je o obrábění kovů, která dominuje u většiny firem, jež provozují výrobu na základě CNC.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je hlavně v CAD/CAM programech na běžném počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje všechny důležité příkazy k výrobě na CNC, přičemž operace jsou zajišťovány postprocesorem s možností externí paměti. Po číslicovém zpracování přejde stroj k začátku výroby a zpracování. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (třeba malé výrobky či jednoduché součástky).

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z kde tyto jsou pro stroj základní orientační prvky. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při mechanickém zadání na stroj se musí tento postup přesně nadefinovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

One Response to “obrábění CNC”

  1. Velice dobře a věcně vzané téma, ale to je samozřejmě jen můj názor.

Leave a Reply